Ošetření odpadů

BACTIFOSSE biologický čistič organického odpaduRESTOBAC biologický čistící přípravek na odbourání tuků BACTSTATION biologický přípravek pro čistící zařízení ČOV

BIOPREPARÁTY PRO OŠETŘENÍ ODPADŮ


BACTIFOSSE

biologický čistič organického odpadu

a odpadní vody v septiku, jímce, žumpě, vyhnívací nádrži a kanalizaci. Redukuje objem biologického odpadu, pročišťuje odpadní potrubí, snižuje objemové množství exkrementů a odpadu, urychluje rozklad tuhých komponent a papiru, redukuje nepříjemný organický zápach.

Je určen zejména do prostředí bez přístupu vzduchu.

Balení: 0,10 kg


RESTOBAC

biologický čistící přípravek

Určený pro odpady a odpadní vodu s obsahem tuků, mastných látek a škrobů v kuchyyňských, restauračních a hotelových zařízeních. Napomáhá k odstranění zápachu, zamezuje usazováni a zarůstání rozvodného potrubí. Přípravek je určen pro odpadní systémy s méně častou obměnou odpadu. Je odolný proti nežádoucím vlivům prostředí, dezinfekčním a chemickým prostředkům, dlouhodobě se váže na místo použití.

Balení: 0,08 kg


RESTOBAC L

biologický čistící přípravek

Určený pro odpady s podílem tuků, mastnot, škrobů v kuchyňských a čistírenských provozech. Rozkládá tuky a mastné látky, odstraňuje zápach a zamezuje ucpávání rozvodného potrubí. Přípravek je určen zejména pro odpadní systémy s častější výměnou odpadu.

Balení: 1 l


BACTSTATION

biologický přípravek pro čistící zařízení

Aktivuje řízené biologické procesy v odpadních systémech za přístupu vzduchu a v aerovaných čistírnách odpadních vod. Eliminuje pěnu, ošetřuje a snižuje obsah organického odpadu, odstraňuje organický zápach.

Balení: 1 kg

Články o biopreparátech