Ošetření půdy

ACTIGREEN biologický aktivátor trávníků pro zahrady, parky, golfová a travnatá hřiště a ACTICOMPOST biologický aktivátor pro komposty.

BIOPREPARÁTY PRO OŠETŘENÍ PŮDY


ACTIGREEN

biologický aktivátor trávníků

Pro zahrady, parky, golfová a travnatá hřiště. Bioaktivátor obohacuje půdu o účinnou půdní mikroflóru, čímž rozvíjí nezbytné biologické procesy. Napomáhá k udržování vlhkosti a vhodně ovlivňuje vodní režim v půdě, odlehčuje a provzdušňuje půdu.

Zpřístupňuje kořenovému systému přírodní i uměle dodané živiny, které napomáhá maximalně využít. Vhodně upravuje pH půdy, omezuje růst mechů, má přirozené fungicidní účinky proti škodlivým houbám a plísním. Zpevňuje trávníky, zabraňuje půdní erozi a vyplavování živin.

Balení: 1 kg, 25 kg


ACTICOMPOST

biologický aktivátor pro komposty

Urychluje správné zrání kompostu a významně zkvalitňuje substráty. Napomáhá rozkládat veškeré rostlinné zbytky v kompostu. Dlouhodobě uchovává v substrátu dodanou aktivní půdní mikroflóru a zvýšenou enzymovou produkci, což podporuje udržování vody a živných látek. Potlačuje rozvoj nežádoucích půdních plísní a hub, redukuje škodlivé látky v substrátu. Urychluje rozklad sena a slámy.

Balení: 0,10 kg, 25 kgP>

Články o biopreparátech