Ošetření vody

AQUACLEAN, AQUAFISH, AQUACLEAN PLUS biologický čistič vody pro jezírka, biotopy, rybníky, přiirodní koupaliště vodárenské nádrže. ALGISTOP enzymatický čisticí přípravek proti řasám a květům ALGIFLASH biochemický přípravek pro rychlé odstranění řas

BIOPREPARÁTY PRO OŠETŘENÍ VODY


AQUACLEAN

biologický čistič vody pro jezírka, biotopy, rybníky, přiirodní koupaliště vodárenské nádrže.

Redukuje tvorbu řas a sinic rozkladem a fixací přebytečných živin (dusíkaté látky a fosfáty), které vznikají zejména rozkladem rostlinných a organických zbytků a činností člověka. Snižuje objem usazenin a bahna, podporuje odstraňovaní závadných a toxických látek, upravuje pH, stabilizuje biologickou rovnováhu pro vodní život, podporuje přirozený obsah kyslíku ve vodě a zpřístupňuje živiny pro kořienový systém vodních rostlin. Při aplikaci mohou být v nádrži přítomny rostliny, ryby a ostatní vodní organismy.

Balení: 1 kg, 25 kg.


AQUAFISH, AQUACLEAN PLUS

biologický filtr pro akvária a menší dekorační jezírka

Vytváří podmínky pro omezení tvorby řas ve vodním prostředí, rozkládá sloučeniny dusíku, odbourává organický kal a redukuje jeho objem, vhodně upravuje pH vody, odstraňuje toxické látky a zápach, projasňuje vodní sloupec a podporuje rozvoj vodních rostlin.

Při správné aplikaci mohou být v nádrži přítomny rostliny, ryby a ostatní vodní organismy.

Balení: 0,10 kg.


ALGISTOP

enzymatický čisticí přípravek proti řasám a květům

Určen zejména do uzavřených vodních systémů, fontán, technologických obvodů a retenčních nádrží. Odstraňuje řasy a chrání proti jejich opakovanému nárůstu, rozpouští minerální usazeniny v potrubí, zabraňuje zarůstání rozvodů a čistí vodu.

Při aplikaci nesmí být přítomny živé organismy, přípravek je biologicky dobře rozložitelný.

Balení: 1l, 5 l.


ALGIFLASH

biochemický přípravek pro rychlé odstranění řas

Určený především do nádrží a otevřených technologických systémů a speciálních vodních obvodů. "Šokově" odstraňuje řasy a chrání systémy proti nárůstu odolných druhů řas vyskytujících se ve vznosu i přisedlých na stěnách, zabraňuje zarůstání a korozi rozvodů, pročišťuje vodu. Při aplikaci nesmí být přítomny živé organismy, je biologicky velmi dobře rozložitelný.

Balení: 200 l.

Články o biopreparátech