Geologie

Firma G-servis Praha, s.r.o. realizovala za dobu své působnosti přes 1000 zakázek pro více než 400 zákazníků, z nichž 16 patří mezi TOP 100 nejvýznamnějších firem na českém trhu.

Benzina, a.s.

 • hydrogeologické a inženýrsko geologické průzkumy
 • sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných PHM
 • zpracování analýz rizika ekologických škod
 • dodávky úpraven vody

ESSO

 • hydrogeologické a inženýrsko geologické průzkumy
 • sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných PHM
 • geotechnický dozor
 • realizace vrtaných vodních zdrojů pro zásobování pitnou vodou

FAB, a.s.

 • průzkum kontaminace podzemních vod
 • sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky
 • zpracování analýzy rizika ekologické zátěže

MARS, a.s.

 • průzkum kontaminace podzemních vod
 • sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky
 • biodegradace zemin kontaminovaných ropnými látkami
 • zpracování analýzy rizika ekologické zátěže

Slovanský ostrov - Žofín

hydrogeologické a geofyzikální průzkumné práce k ověření následků povodně ze srpna 2002