Filtrace vody

Filtrací vody rozumíme odstraňování nerozpuštěných látek z vodného roztoku. Ve vodárenství je nejpoužívanější písková filtrace. Slouží k odstranění mechanických nečistot a zákalu upravované vody a její účinnost se dá jednoduše zvýšit přidáváním koagulantu do proudu vstupní vody.

V dnešní době se stále častěji používají i náplně s různou specifikací (zrnitostí) v jedné filtrační nádobě tak, aby se zvýšila kalová kapacita daného filtru vedoucí ke snížení množství prací vody. Jakožto nejrozšířenější mají tyto filtry využití ve všech oblastech úpravy vody, ať už se jedná o konečnou filtraci pitné vody či jako předúprava pro další procesy čištění a úpravy průmyslových vod. V nabídce firmy G-servis Praha jsou tlakové filtry nejrůznějších objemových a výkonnostních variant.

Jako filtraci vody lze také označit průchod vody přes různé další filtrační materiály. K filtraci vody ze studny se například používají materiály podporující odstraňování železa či manganu, vyskytujících se ve většině podzemních vod, takzvané odželezňování.