Mobilní úpravny vody

Pracovníci firmy G-servis Praha mají také neocenitelné zkušenosti při přípravě mobilních úpraven vody. Veškeré používané technologie pro úpravu vody jsou schopni upravit tak, aby se dali umístit například do kontejneru či na speciální podvozek automobilu. Mobilní úpravny se používají zejména při přerušení hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zejména v období povodní, zemětřesení či válečných konfliktů. Vybavení mobilní úpravny reflektuje přání zákazníka a podmínky provozu. Kromě potřebné technologie na úpravu vody může dále obsahovat agregát (z důvodů energetické soběstačnosti), akumulaci upravené vody či další doprovodné vybavení.

Kapacita mobilních úpraven se může pohybovat až v řádech stovek m3/h. Moderní membránové technologie nabízejí kompaktní a prostorově nenáročné řešení úpravy vody, takže nacházejí ideální uplatnění v mobilních úpravnách. Díky tomu je možno dosahovat vysoké produkce upravené vody na relativně malé ploše. Navíc je možné mobilní kontejnerové úpravny navrhnou tak, aby je bylo možné jako modulární systémy kombinovat a spojovat a pokrýt tak i větší spotřebu vody.

Mobilní úpravny nabízejí velmi široké pole technických řešení. Dle přání a možností zákazníka je možné je uzpůsobit pro různé druhy přepravy, mohou být klimatizovány, vybaveny zázemím (skladové nebo řídící prostory) či do různé míry automatizovány. Každá je vyrobena na klíč a konkrétní použití. Vždy je však potřeba znát předpokládanou oblast užití už při návrhu projektu.