Odželezňování, odmanganování

Vzhledem k častému výskytu železa a manganu v horninovém prostředí přecházejí tyto látky přirozeně do podzemních vod. Jejich redukované formy jsou rozpustné a bezbarvé. V okamžiku oxidace těchto látek, například vzdušným kyslíkem, se mění jejich barva na rezavou resp. černou a klesá jejich rozpustnost což má za následek vznik sraženiny. Toto se projevuje například vytvářením rezavých usazenin na površích zařízení či teplosměnných plochách.
 

Princip odželezňování a odmanganování

Principem odstranění těchto látek je jejich řízená oxidace (ať už vzdušným kyslíkem či oxidačním činidlem) a vyloučení hydratovaných oxidů železa a manganu v surové vodě ve formě výše zmíněné sraženiny. Následně se vzniklá sraženina odstraňuje filtrací. Odželezňování či odmanganování probíhá většinou na tzv. preparovaných náplních, které svým katalytickým působením zvyšují účinnost tohoto procesu.