Reverzní osmóza

Osmóza je přírodní jev, který lze vysvětlit jako snahu vyrovnat koncentraci roztoků oddělených polopropustnou membránou. Sílu způsobující tento jev lze definovat jako osmotický tlak, který se zvyšuje se zvyšující se rozdílnou koncentrací látek na obou stranách polopropustné membrány.

V okamžiku, kdy působíme větším tlakem než je tlak osmotický na roztok o vyšší koncentraci rozpuštěných látek, jsme schopni tok vody obrátit, což je princip reverzní osmózy. V současné době jsou materiály membrán používané pro tyto účely na vysoké úrovni a používají se i pro odsolování mořské vody.

Odborníci firmy G-servis Praha jsou schopni zpracovat kompletní návrh dle vstupních parametrů a postavit stanici reverzní osmózy dle požadovaného výkonu od nejmenších aplikací několika 100 l/h až po průmyslové aplikace, kdy produkce jednotky dosahuje až několika 1000 m3/den. Návrh stanice reverzní osmózy sestává z kompletního výpočtu produkce a výstupních parametrů dané stanice za pomocí softwarových nástrojů jednotlivých světových výrobců membrán až po řešení potřebné před úpravy surové vody.