Úprava vody

Každá voda je svým způsobem jedinečná a proto vyžaduje individuální přístup. Odborníci ve firmě G-servis Praha ke každé tak přistupují a jsou schopni vám nabídnout kompletní servis týkající se úpravy vody. Dle konkrétních požadavků vám navrhnou nejoptimálnější řešení využití vašich vodních zdrojů vzhledem k vašim možnostem.

G-servis Praha nabízí jak kompletní ucelené technologie na klíč, tak i jednotlivé stupně, kterými lze doplnit či upravit vaši stávající úpravnu k dosažení co možná nejefektivnějšího využití zdrojů doprovázené nezřídka výrazným snížením nákladů na upravenou vodu. Máte li konkrétní požadavky či otázky, obraťte se na nás.

Pro úpravu vody využíváme jak léty osvědčené technologické postupy, tak neustále hledáme a zkoušíme nové moderní systémy úpravy vody. Základem každé úpravny je filtrace vody, ať už se jedná o pouhé odstranění nerozpuštěných látek, či filtraci přes filtrační materiály používané k odstranění nejrůznějších nežádoucích látek z vody jako jsou odželezňování či iontovýměnu (změkčování) a podobně. Výjimkou není ani odstraňování složitějších polutantů například arzenu či uranu na speciálních sorpčních materiálech.

Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování konstrukčních materiálů se v poslední době dostávají do popředí membránové procesy založené na separaci látek pomocí různě propustných přepážek. Námi využívané jsou zejména ultrafiltrace a reverzní osmóza.

Úprava pitné vody

Při úpravě pitné vody bývá zpravidla konečným stupněm hygienické zabezpečení upravované vody, které spočívá v odstranění mikrobiálního oživení a zamezení kontaminace celého systému. Nejčastějším způsobem je dávkování roztoku chlornanu sodného či jiného oxidačního činidla. Mezi další způsoby lze zařadit dále dezinfekci UV zářením či ozonizaci. V úpravnách procesních či průmyslových vod se před výstupem upravené vody tato obohacuje dávkováním různých pomocných látek především inhibitorů koroze či jiných aditiv. Dávkováním pomocných chemikálií lze změnit či upravit požadované vlastnosti upravené vody dle konkrétních požadavků. Souhrnně lze takovéto úpravy vody pomocí dávkování různých chemikálií označit jako chemická úprava vody.

Mobilní Úpravna vody

Samostatnou část našeho programu tvoří mobilní úpravny pitné vody, pomocí nichž lze zajistit zdroj pitné vody nezávisle na umístění, používané zejména při haváriích či výjimečných stavech. Za dobu svého působení jsme realizovali množství úpraven pro rodinné domy, obce či průmyslové podniky v České Republice a zahraničí, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeny v části reference.