Změkčování vody-iontovýměna

Tvrdost vody, přesněji součet koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů obsažených ve vodě, způsobuje problémy zejména svým potenciálem tvořit sraženiny a usazeniny zmíněných kovů. Při překročení dané rovnovážné koncentrace, se začínají tvořit sraženiny většinou vápenatých uhličitanů, což způsobuje zarůstání potrubí, problémy v teplovodní soustavě či jen nepříjemné skvrny na vodovodních zařízeních.

Zařízení na změkčování vody pracuje na principu iontové výměny zmíněných vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodíku, čímž eliminuje jejich koncentraci v upravené vodě. Jako náplň do těchto zařízení se používá speciální pryskyřice takzvaný katex, která různou silou váže kationty přítomné v upravované vodě. Regenerace těchto zařízení se provádí nasyceným roztokem NaCl (kuchyňská sůl), čímž se obnoví počáteční kapacita použité náplně.

Jak probíhá změkčování vody

Pro odstranění dusičnanů z vody se používá podobná pryskyřice, která ovšem různou silou váže anionty, takzvaný anex. Tato náplň má schopnost vyměňovat přítomné dusičnanové anionty za chloridové a tímto eliminovat jejich množství v upravené vodě. Nevýhodou tohoto procesu je zvýšená koncentrace chloridových aniontů po této úpravě. V případě, že voda obsahuje zvýšené koncentrace obou těchto parametrů, je mnohdy jedinou možnou úpravou reverzní osmóza.