Ultrafiltrace

Ultrafiltrace je proces spadající do kategorie membránových procesů. Princip je založen na filtraci surové vody přes přepážku o dané velikosti pórů. Jako ultrafiltraci můžeme označit proces s přepážkou o velikosti pórů v řádech desetin až setin µm.

Ultrafiltrací jsou odstraněny téměř všechny nerozpuštěné látky z upravované vody a také převážná část mikrobiálního znečištění, bakterií a virů. Upravená voda je prosta koloidních částic a také huminových látek vyskytujících se například ve většině povrchových vod na území ČR. Výhodou je nízké množství přidávaných pomocných chemikálií, jako jsou koagulanty či látky hygienického zabezpečení, a nízká spotřeba prací vody. Nesporným přínosem je možnost využití ultrafiltrace pro výrobu pitné vody z vody povrchové - například říční. Ultrafiltrace nachází také uplatnění jako předúprava vody pro stanice reversní osmózy, u kterých snižuje riziko zanesení koloidními látkami a tím prodlužuje životnost membránových modulů.

Jednotky využívající ultrafiltraci

Firma G-servis Praha je schopna vám navrhnout a vyrobit ultrafiltrační jednotku dle vašich požadavků s ohledem na kvalitu vstupní vody. Výkon ultrafiltračních stanic je velmi variabilní s možností jej dimenzovat od 0,2 m3/h až po několik desítek či stovek m3/h.