2006 Cembrit, a.s. - Beroun - Sanační práce a monitoring

Soubor sanačních prací v areálu společnosti Cembrit, a.s. v Berouně je realizován s cílem odstranit havarijní stav v kvalitě podzemní vody, znečištěné ropnými látkami - konkrétně oleji s nižší specifickou hmotností než podzemní voda – a zamezit šíření kontaminantu do okolního prostředí.
Analyticky je kontaminant sledován jako nepolární extrahovatelné látky (NEL).