2006 Nákupní centrum KAUFLAND Valašské Meziříčí Likvidace hydrogeologických průzkumně-monitorovacích vrtů

Dvouletý monitoring kvality podzemní vody na lokalitě Valašské Meziříčí – nákupní centrum KAUFLAND s periodou monitorovacího cyklu ½ roku.