2006 Pěstitel Stratov a.s. - průzkumné vrtné práce, hydrogeologické posudky


Hydrogeologické průzkumné vrty byly instalovány z důvodů zajištění a ověření zdrojů podzemní vody pro potřeby zemědělského družstva Pěstitel Stratov a.s. Cílem bylo, aby podzemní voda mohla být jímána za účelem zavlažování obhospodařovaných zemědělských ploch.