2009 Supervize sanačních prací - ZÁPADOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ - CHEB

Supervize sanačních prací s cílem odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací v Západočeské plynárenské a.s. Primárními zdroji kontaminace zemin a podzemních vod byly bývalé výrobní jednotky plynárenského provozu - výrobny svítiplynu.