2012 Město Nový Bydžov - Doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplast

Realizace doprůzkumu znečištění horninového prostředí a podzemní vody na lokalitě a upřesnění kvality vnitřního ovzduší v přilehlých budovách byla provedena v rámci smlouvy na veřejnou zakázku Město Nový Bydžov - doprůzkum znečištění v areálu bývalého podniku Kovoplastu.