2013 Monitoring kvality podzemních vod v areálu Mondi Štětí a.s.

Cílem prací na lokalitě Mondi Štětí a.s. ve Štětí (dále jen areál) je posouzení stavu monitorovacího systému a posouzení jakosti podzemních vod v areálu závodu. V rámci monitoringu podzemních vod byly dokumentovány a vyhodnoceny aktuální (jaro 2013) hydrogeologické poměry v prostoru areálu (úroveň hladiny podzemní vody, směr proudění podzemní vody) a sledovány obsahy vytipovaných potencionálních znečišťujících látek v podzemní vodě.