2013 Sconto Immobilien s.r.o.- Průzkum kontaminace - lokalita Praha 9 – Černý Most

Cílem prací na lokalitě Praha 9 – Černý Most bylo provedení průzkumu kontaminace  horninového prostředí a podzemních vod na pozemku, který leží východně od stávajícího prodejního areálu SCONTO Černý Most.