2015 Geotechnický dozor Jablonná

Práce geotechnického dozoru byly prováděny v rámci realizace splaškové kanalizace v obci Jablonná ve složitých geologických podmínkách. Rozsah prací:

  • posouzení těžitelnosti zemin
  • realizace terénních geotechnických zkoušek
  • laboratorní zkoušky
  • vyhodnocení prací