2015 Ochranná a udržovací aplikace laktátu Plzeň

V rámci zamezení migrace kontaminace CLET, realizuje společnost G-servis Praha spol. s r.o. udržovací aplikaci laktátu sodného a monitoring BRD procesů na lokalitě Plzeň Koterov. Práce jsou prováděny za účelem sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými ethyleny, prostřednictvím anaerobní biodegradace chlorovaných organických látek. Součástí prováděných prací je především:

  • udržovací aplikace pomocí automatických mobilních dávkovacích jednotek
  • laboratorní práce
  • in-situ sledování FCHP parametrů podzemní vody
  • terénní plynometrická detekce