2016 Supervize sanačních prací Granitol - Moravský Beroun

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje supervizní práce při sanaci staré ekologické zátěže ve společnosti GRANITOL akciová společnost Moravský Beroun. Předmět prací je:

  • kontrola shody prováděných prací se schváleným projektem sanace
  • kontrola efektivity sanačních prací
  • kontrola dodržování předepsaných a schválených technologických postupů
  • kontrolní vzorkování a analytické práce