Benzina, a.s.

  • hydrogeologické a inženýrsko geologické průzkumy
  • sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných PHM
  • zpracování analýz rizika ekologických škod
  • dodávky úpraven vody