Biologické ošetření trávníků

RNDr. Ondřej Mráz, G-servis Praha s.r.o. Svěží zelená travnatá plocha na zahrádce, v parku, na golfových či fotbalových hřištích jsou přáním každého. Aby tyto zatravněné plochy setrvávaly v kvalitním stavu a plnily svoji jak dekorační tak i užitnou funkci, vyžadují odpovídající založení, údržbu a ošetřování.