Biopreparáty pro zahradu a domácnost

RNDr. Ondřej Mráz, G-servis Praha s.r.o. Rozvoj civilizace je spojen s nadužíváním chemických přípravků ve všech oblastech lidské činnosti. Vzrůstající koncentrace škodlivin v půdě, vodě i ovzduší zásadně ovlivňuje přírodní rovnováhu. Tím je stále více narušováno přirozené rozložení mikroorganismů, které od počátku života na Zemi udržují ekologickou rovnováhu v přírodě.