Použití biopreparátů na ošetření dekorační nádrže v zahradě Senátu ČR

Biotechnologie jsou metody založené na využití tzv. Biopreparátů obsahujících saprofytické druhy bakterií, vyskytujících se běžně v přírodě. Biotechnologie jsou metody založené na využití tzv. Biopreparátů obsahujících saprofytické druhy bakterií, vyskytujících se běžně v přírodě. Tyto druhy jsou nepatogenní, bezpečné pro lidi, zvířata i rostliny. Splňují veškeré normy a předpisy o zdravotní nezávadnosti, jsou zcela ekologické a biologicky odbouratelné a proto se v přírodě se neakumulují a nadbytečně  ji nezatěžují. Navíc jsou obohaceny o základní nutrienty, enzymy a další podpůrné přírodní látky, které mikroorganismům po jejich aplikaci umožní tzv. „nastartování“ neboli aktivaci a zapojení do přirozeného koloběhu látek a tím nastartování čistících procesů.

Mají mnoho forem a různé způsoby použití. V případě práškové formy jsou mikroorganismy navázány na minerální porézní materiály s velkým specifickým povrchem, který je částečně chrání a udržuje na místě, kam byly aplikovány a kde jsou nejvíce potřeba.

Biopreparáty mohou úspěšně částečně či zcela nahradit běžné chemické přípravky. Navíc jsou šetrné k životnímu prostředí, mají delší působnost a tudíž vyjdou ve svém důsledku levněji a jejich aplikace není tak nebezpečná jako aplikace chemických látek.

Bakteriální kmeny, které jsou hlavní a nejdůležitější složkou biopreparátů, mají přirozenou schopnost rozkládat organické látky. Toho je využíváno také při biologickém ošetřování vod.
Na ošetření vod v okrasném jezírku v zahradě Senátu ČR byl použit biopreparát Aquaclean v práškové formě.

Jedná se o biologický čistič pro biotopy, koupaliště, rybníky a vodárenské nádrže Redukuje nárůst zelené hmoty (řas, sinic) rozkladem a fixací nadbytku živin (dusíkaté látky a fosfáty), které vznikají zejména vlivem rozkladu rostlinných a organických zbytků, snižuje objem usazenin a bahna, podporuje odstraňování závadných a toxických látek, upravuje pH, stabilizuje biologickou rovnováhu pro vodní život, podporuje přirozený obsah kyslíku ve vodě a zpřístupňuje živiny pro kořenový systém vodních rostlin.  

Aby čistící procesy, které se díky Aquacleanu nastartovaly, byly účinné a dlouhodobé, je nutno aplikaci provádět dvakrát ročně. Nejlépe na jaře a na podzim.