Sanace kontaminace základových půd ČOV Poděbrady

G-servis Praha spol. s r.o. zahájil práce v rámci sanace ropných lagun, stavebně sanačního čerpání v rámci stavby "Intezifikace a přístavba ČOV Poděbrady".

Parametry akce:

  • Kontaminace BTEX a C10-C40
  • Realizace prací v bezprostřední blízkosti vodního toku Labe