Studie proveditelnosti

V rámci podpory České rozvojové agentury byla v průběhu roku 2016 zpracována studie proveditelnosti s názvem "Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru/Barmě", kterou realizovala firma G-servis Praha s.r.o. Předmětem bylo stanovení koncepce podpory a rozvoje moderních úpravárenských technologií v Myanmaru/Barmě. Studie zahrnuje základní zhodnocení současného stavu úpravárenství potažmo vodního hospodářství a legislativy v Myanmaru/Barmě s návrhem variant a doporučením jedné varianty k případné realizaci. Pracovníci firmy G-servis Praha s. r.o. během návštěv v Myanmaru/Barmy navázali otevřené a užitečné vztahy s místním partnerem, dalšími myanmarskými firmami včetně pracovníků místní správy a ministerstev. V případně dalšího rozvíjení kontaktů a pronikání na místní trh je tento fakt předpokladem úspěšného vývoje.

Více také na odkaze zde

http://www.mzv.cz/yangon/cz/vodohospodarstvi_prilezitost_pro_ceske.html